Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2024

Returpunkten

Kategori: Hela Västerbotten

Inspiration hämtad från Returpunkten i Sundbyberg, Stockholm. https://www.savab.se/lagenhet/avfall/returpunkten/

För att upprätta en Returpunkt behöver kommunen samverkan med företag inom avfallshantering. Det behöver också finnas medarbetare som arbetar på returpunkten och kan vägleda invånarna i hur återvinning görs på korrekt sätt. Fördelen med en Returpunkt jämfört med en återvinningsstation är att returpunkten finns på ett mer centralt location och där många människor passerar/rör sig. Det skulle också vara möjligt att lämna annat typ av avfall som annars behöver lämnas på återvinningscentral. 

I umeå skulle en Returpunkt kunna upprättas i centrala stan för att maximera tillgänglighet. Även vid universitetsområdet kan det finns stora behov att underlätta för umeås invånare att sopsortera, återvinna och återbruka. Många som bor i centrala stan och studenter vid universitetet har kanske inte bil och kan därför ej ta sig till återvinningsstation/central på ett enkelt sätt. 

Förslagsvis upprättas ett pilotprojekt på ett location under en period, som sen kan utvärderas och eventuellt etableras på fler platser om projektet faller väl ut.