Huvudbild för SEE Hållbarhetsvecka 2024


Vision och mål för SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län

SEE hållbarhetsvecka är ett årligt återkommande samverkansprojekt och en arrangemangsvecka i Västerbottens och Österbottens län. Vision- och målsdokumentet nedan antogs 2020 och gäller för SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län.

Vision

SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län strävar i sitt arbete att uppnå följande vision: 

År 2030 har Hållbarhetsveckan bidragit till att man kan leva ett hållbart liv i hela Västerbotten, både i stad och land. Regionalt och lokalt arbetar vi tillsammans för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 

SEE hållbarhetsvecka inspirerar till och möjliggör arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region. 

Mål

För att förverkliga vår vision ska SEE hållbarhetsvecka bidra till att nå Agenda 2030-målen – de globala målen för hållbar utveckling.

  • SEE hållbarhetsvecka inspirerar till och möjliggör arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.
  • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
  • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
  • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Västerbottens län.
  • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling.
  •  Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare. 

Målgrupp

Länets invånarepolitiker, tjänstepersoner och företagare. 

Tidsomfattning och verksamhetsområde

SEE hållbarhetsvecka började med en uppbyggnadsperiod åren 2009-2014 och en utvecklingsperiod åren 2015-2020. Nu siktar vi mot år 2030. 

Projektorganisation

Ledningsgruppen består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.

Nolia AB ansvarar för projektledning och administration och övriga parter står för projektfinansiering, kompetens och nätverksbyggande.


SEE Hållbarhetsvecka 2024